Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Chemia w Przestrzeni Medialnej


Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Chemia.

Ćwiczenia stacjonarne, 6.03.2024 r.

W wyniku rekacji kwasu octowego (etanowego) z propanolem powstaje octan propylu.
Przedstaw taką właśnie reakcję estryfikacji na trzy sposoby:
 1. reakcji zapisanej w zaawansowanym edytorze tekstu
  Wymagania:
  • wykorzystaj do tego zainstalowany w pracowni Writer z pakietu LibreOffice,
  • równanie zapisz z dbałością o indeksy górne i dolne (jeżeli występują) oraz o poprawne współczynniki stechiometryczne
  • nie pomijaj produktów ubicznych reakcji (o ile powstają) i zaznacz ich charakter (gazy, wytrącające się ciała stałe - o ile dotyczy),
  • to samo równanie rekacji przedstaw w formie czarno-białej oraz (w innej linii) pokoloruj atomy zgodnie z konwencją IUPAC,
  • jeżeli to poprawi czytelność przygotowanego równania reakcji - możesz pogrubiać, pochylać i powiększać czcionkę; nie dopuść jednak do załamania jednego róznania reakcji do kolejnej linii,
  • przygotowaną stronę z równaniami reakcji wyeksportuj do pliku PDF i taki plik PDF załącz do sprawozdania.
  • Wymagana nazwa pliku z tego zadania: edytor.pdf
 2. reakcji zapisanej w dedykowanym edytorze chemicznym: MarvinSketch
  Wymagania:
  • MarvinSketch mozna uruchomić poleceniem /opt/chemaxon/marvinsuite/MarvinSketch lub z menu graficznego,
  • skrócony tutorial obsługi MarvinSketch-a znajdziesz np. na tej stronie,
  • przygotuj równanie reakcji zgodnie z konwencją kolorystyczną - jak w punkcie dot. edytora tekstu (kolorowanie atomów powinno być włączony domyślnie),
  • wykorzystaj wbudowane narzędzia MarvinSketch-a do automatycznego wyrównywania elementów równania (Edit > Align > Centers Horizontally):
   kwas propanowy
   kwas propanowy
  • wyeksportuj plik graficzny gotowy do umieszczenia w mediach społecznościowych (format PNG) oraz plik źródłowy obiekt MarvinSketch (format MRV) - obydwa pliki załącz do sprawozdania.
  • Wymagane nazwy plików z tego zadania: marvin.png i marvin.mrv
 3. grafiki trójwymiarowej wykonanej w Avogadro i Gimp-ie
  Wymagania:
  • Avogadro (wersję 1.2.0) można uruchomić poleceniem avogadro lub z menu graficznego,
  • uproszczony tutorial użycia tego programu znajdziesz np. na tej stronie,
  • w Avogadro narysuj i zoptymalizuj kolejno struktury kwasu octowego, propanolu, wody oraz octanu propylu,
  • każdą z przygotowanych struktur wyeksportuj do formatu graficznego (format PNG) oraz zapisz w formacie natywnym Avogadro (format CML); powstanie w ten sposób 8 plików - wszystkie dołącz do sprawozdania.
   Dwie przykładowe nazwy plików, które należy zapisać na tym etapie: kwas_octowy.png, kwas_octowy.cml
   Poniżej została przedstawiona przykładowa reprezentacja (niewłaściwego) kwasu:
   kwas propanowy
  • utwórz w programie Gimp nowy obraz o szerokości nie większej, niż 1200 px (z rozdzielczością nie wyższą, niż 300 ppi) i zaimportuj do niego, tworząc "przestrzenne" równanie reakcji estryfikacji, przygotowane w Avogadro trójwymiarowe reprezentacji substratów i produktów,
  • "plusy" oraz strzałki zastąp dowolnymi (właściwymi) obiektami znalezionymi w Sieci, lub narysuj je de novo bezpośrednio w Gimp-ie,
  • kompletne równanie reakcji ekstryfikacji wyeksportuj do formatu graficznego (format PNG) oraz zapisz w formacie natywnym Gimp-a (format XCF); obydwa pliki dołącz do sprawozdania.
  • Wymagane nazwy plików z tego zadania: gimp.png i gimp.xcf

Sprawozdanie.

Przygotowane dzisiaj pliki prześlij na swój dysk OneDrive w ramach uczelnianej uslugi Office365 - najlepiej do dedykowanego foldera (proponuję nazwę: reakcje), a następnie udostępnij prowadzącemu cały folder (najlepiej bez możliwosci edycji przez prowadzącego...).
Folder udostępnij na adres: rafal.slusarz@staffms.ug.edu.pl (ten ze zdjęciem).

przykładowa reakcja

CwPM - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 07.03.2024 r.