Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Klub Absolwenta Wydziału Chemii UG


Misja:

Celem Klubu jest podtrzymywanie więzi z naszymi Absolwentami, promowanie ich sukcesów i osiągnięć, śledzenie ich losów zawodowych oraz wspieranie wszelkich inicjatyw Absolwenckich. Przynależność do Klubu to także okazja do odnowienia starych i zawarcia nowych znajomości.

Miejsce:

Klub Absolwenta WCh UG prowadzony jest jako grupa użytkowników na platformie Facebook.
Aby się zapisać do Klubu wystarczy dołączyć do grupy (external link).

Regulamin Klubu Absolwenta Wydziału Chemii Uniwerytetu Gdańskiego

opublikowany 3. listopada 2020 r.

 1. Misją Klubu Absolwenta Wydziału Chemii (WCh) Uniwersytetu Gdańskiego (UG) jest integracja środowiska absolwentów oraz podtrzymywanie więzi z Uczelnią.
 2. Uczestnikami Klubu Absolwenta WCh UG mogą być osoby, które na Wydziale Chemii UG uzyskały tytuł lub stopień: licencjata, magistra, doktora, doktora habilitowanego, profesora uczelni, profesora nadzwyczajnego. Honorowymi Uczestnikami Klubu mogą być osoby stowarzyszone z Wydziałem Chemii.
 3. Uczestnikiem Klubu Absolwenta staje się poprzez dołączenie do oficjalnych mediów społecznościowych prowadzonych przez zarząd Klubu Absolwenta.
 4. Uczestnik Klubu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w każdej chwili przez skasowanie swojej przynależności do oficjalnego profilu prowadzonego w mediach społecznościowych.
 5. Zadania Klubu Absolwenta WCh UG to:
  • stworzenie platformy do utrzymywania / wymiany kontaktów towarzyskich wśród absolwentów,
  • przekazywanie Uczelni spostrzeżeń dotyczących przygotowania absolwentów do pracy zawodowej w kontekście dalszej kariery zawodowej,
  • podtrzymywanie więzi z absolwentami,
  • promowanie sukcesów i osiągnięć absolwentów,
  • integracja środowiska absolwentów,
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
  • udostępniane ofert pracy,
  • umacnianie wizerunku absolwentów w kręgach pracodawców,
  • wspieranie dobrych inicjatyw absolwenckich.
Zarząd Klubu Absolwenta zastrzega sobie prawo, a uczestnik Klubu to prawo akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia uczestnika z Klubu Absolwenta WCh UG, gdy ten narusza regulamin, prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego uczestników lub WCh UG. Zarząd Klubu Absolwenta zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą udostępniane uczestnikom Klubu na stronie internetowej Klubu.

Dołączenie do profilu na mediach społecznościowych jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 06.04.2021 r.