Ćwiczenie 1

Celem ćwiczenia jest założenie konta, zapoznanie się i oswojenie z komputerem oraz nabycie umiejętności wyszukiwania informacji naukowych przy użyciu popularnych i wyspecjalizowanych wyszukiwarek internetowych. Zapoznaj się z treścią ćwiczenia, nawet jeśli uważasz, że jesteś świetnym specjalistą.

Słowa kluczowe: konto, login, logout, wyszukiwarki internetowe, literaturowe bazy danych, informacje naukowe.

Niniejsze ćwiczenie składa się z dwóch logicznych części.
Pierwsza część dotyczy obsługi i bezpieczeństwa wykorzystania konta prowadzonego w usłudze G Suite for Education, z której korzystamy.
Druga część tego ćwiczenia dotyczy wyszukiwarek internetowych. Należy je wykonać niezależnie od własnego zaawansowania i biegłości w ich wykorzystaniu. Obydwie części uczą podstaw, do których w kolejnych ćwiczeniach będziemy sie odwoływać.

Część I: konto G Suite for Education w domenie etoh.chem.ug.edu.pl

Rozpoczynanie pracy

Komputer przy którym pracujesz za tydzień też już będzie włączony. Jeżeli zastaniesz go z "czarnym ekranem", to prawdopodobnie tylko wyłączony lub wygaszony jest sam monitor.
Należy wtedy poruszyć kilkakrotnie myszką i poczekać chwilę. Jeżeli nadal nic nie będzie widać - odszukaj odpowiedni przycisk na monitorze i włącz go. Jeżeli i to nie pomoże (na ekranie nic się nie pojawi) - zgłoś to osobie prowadzącej zajęcia - rozwiąże ten problem.

Konta

Podczas odbywania zajęć w pracowni TI wszyscy korzystają z kont "Gości". Konto takie zapewnia dostęp do wszystkich zasobów systemu, nie wymaga wprowadzania hasła, zaś po wylogowaniu jest całkowicie czyszczone ze wszystkich utworzonych plików i zmienionych ustawień.

Do identyfikacji, obsługi poczty, czatu i zapisywania plików służą indywidualne konta G Suite w domenie etoh.chem.ug.edu.pl
Konta te zakłada administrator domeny. Każdemu studentowi zostają przydzielone: identyfikator (login) i początkowe hasło (password).

 1. login
  Login jest to identyfikator mówiący systemowi z kim ma do czynienia. Wszystkie nazwy użytkownika zostały ustalone w zunifikowany sposób i mają postać:
  imie.nazwisko@etoh.chem.ug.edu.pl

  Zwróć uwagę na to, że imię i nazwisko (Twoje) zostały zapisane bez znaków diakrytycznych ("ogonków"), małą literą i są oddzielone kropką. Integralną częścią loginu do G Suite jest znak "@" oraz domena studencka Wydziału Chemii UG: etoh.chem.ug.edu.pl

  Logując się do G Suite, do swojego konta zawsze podawaj taką właśnie, kompletną nazwę użytkownika.

 2. password
  Indywidualne hasło zapobiega dostępowi osób niepowołanych do Twojego konta. Hasło MUSI się składać z przynajmniej 6 znaków. Im dłuższe hasło, tym lepsze, ale oczywiście trudniej jest je zapamiętać (zapisywać go się nie powinno!). W haśle powinny znaleźć się przynajmniej 2 cyfry lub inne znaki specjalne np.: !@#$%^&*()][';/.,}{":? Duże i małe litery SĄ ROZRÓŻNIANE!
  Wraz z każdym dodanym znakiem trudność złamania hasła rośnie. Przez wiele lat uważano, że 8-znakowe hasło alfanumeryczne, zawierające dodatkowo znaki interpunkcyjne jest w zupełności wystarczające. Niestety, tak już nie jest. Zamiast haseł 8-znakowych obecnie stosuje się hasła zawierające 14-15 znaków, a nawet takie 16-sto czy nawet 24-znakowe.
  Jeżeli jesteś zainteresowany tą zmianą (nowymi "wytycznymi" dotyczącymi polecanych haseł), to więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj (nawet po zajęciach).

  Hasło początkowe, zapisane podczas tworzenia konta, zostanie przekazane przez prowadzącego zajęcia. Należy je zmienić podczas pierwszego logowania się do swojego konta G Suite (dalej w tym ćwiczeniu).

Logowanie do konta G Suite

Po uruchomieniu przeglądarki (domyślnie w pracowniach TI używamy przeglądarek Mozilla Firefox) przejdź na stronę www.google.pl - ale zanim to zrobisz, przeczytaj zawartość poniższej ramki:

 

UWAGA: nie otwieraj nowych stron w nowych oknach, tylko w nowych zakładkach (panelach) przeglądarki. Aby to uzyskać kliknij odpowiedni odsyłacz środkowym przyciskiem myszy i w nowo utworzonym panelu przeglądarki obejrzyj zawartość strony docelowej. Po tej czynności wróć do tekstu ćwiczenia i postępuj dalej wg przepisu przechodząc na stronę z logowaniem (aby się tam logować) i wracając na tę stronę, aby ciągle korzystać z przepisu do ćwiczenia.
Zobacz przykład pięciu różnych paneli wyświetlających w przeglądarce Mozilla Firefox różne strony (poruszamy się pomiędzy nimi przez kliknięcie danego panelu):
panele

 

Teraz przejdź na stronę www.google.pl tak, aby w bieżącym panelu przeglądarki ta instrukcja nadal w nim była (aby można było do niej wrócić).

Z prawej strony u góry strony znajdziesz przycisk "Zaloguj" (lub Sign In).

 

UWAGA: Jeżeli strona została wyświetlona po angielsku zawsze możesz zmienić jej język wybierając skrót wskazany na ilustracji poniżej:

 

jezyk

Na stronie logowania do G Suite wybierz wskazany przycisk:

 

Zaloguj się

 

W ramce, która pojawi się na następnej stronie wpisz swoje dane logowania:

 

Login

 

Następnie wpisz hasło (podane przez prowadzącego zajęcia):

 

Zaloguj się

 


Po poprawnym wpisaniu loginu i hasła zostanie wyświetlona wiadomość powitalna, po polsku lub po angielsku (zależnie od wcześniejszych ustawień językowych przeglądarki i strony google.pl):

 

list powitalny

 

Wiadomość tę należy przeczytać i zaakceptować jej postanowienia.


Jeżeli administrator, podczas zakładania Twojego konta, włączył odpowiednią opcję, to po podaniu hasła tymczasowego trafisz bezpośrednio na stronę zmiany hasła, gdzie będziesz musiał ustawić sobie swoje nowe hasło do domeny. Zrób to rozważnie!

 

Obowiązek zmiany hasła

 

UWAGA: Dobrze zapamiętaj swoje hasło aby mieć stały dostęp do swojego konta, aby móc zapisywać tworzone w ćwiczeniach pliki i móc się do nich dostać także poza pracowniami TI!

 


W  tym momencie powinna pojawić się strona zawierająca zachętę do wpisania do swojego konta numeru swojego telefonu komórkowego:

 

Dodatkowa ochrona konta

 

Możesz wpisać swój numer telefonu, możesz go też nie wpisywać. Zdecyduj samodzielnie. Argumenty "za" wpisaniem numeru podane są na wyświetlanej stronie.

Jeżeli swojego numeru nie chcesz (teraz lub wcale) podawać, użyj odnośnika "Skip" ("Pomiń").

 

Konto G Suite

Po poprawnym zalogowaniu się do swojego konta G Suite for Education powinna ponownie pojawić się strona główna google.pl z tą różnicą, że w prawym, górnym rogu widoczna będzie grafika (kolorowe koło) z inicjałem Twojego imienia:

Zaloguj się

 

Kliknij w ten inicjał. Pojawi się dodatkowa ramka z informacjami, że jesteś zalogowany w domenie WCh UG: etoh.chem.ug.edu.pl, informacja o Twoim imieniu i nazwisku. Także stąd będziesz się mógł (później) wylogować ze swojego konta G Suite. Jest tu też dostępny skrót "Moje Konto" prowadzący do strony ustawień Twojego konta. Wybierz (kliknij w) ten skrót:

Zaloguj się

 

Znajdziesz się na stronie, na której możesz, między innymi: