Ćwiczenie 10

Celem ćwiczenia jest stworzenia prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem programu LibreOffice Impress.

Wprowadzenie

LibreOffice Impress jest zaawansowanym programem do tworzenia prezentacji wchodzącym w skład bezpłatnego pakietu biurowego LibreOffice, dostępnego na platformach Windows, Linux i Solaris. Można go stosować legalnie bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach. Polską wersję pakietu mozna pobrać ze strony http://pl.libreoffice.org. Program IMPRESS jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Program ma możliwość otwierania i zapisywania plików w rożnych formatach, m.in. w formacie .ppt. Dzięki temu rozwiązaniu nie istnieje problem posiadania aplikacji dla każdego rodzaju plików.

 Utwórz na dysku Google katalog Ćwiczenie 10.

Uruchomienie i opcje programu

Aby uruchomić program w panelu głównym wpisz Libreoofice i wybierz "Prezentacja". Powinno otworzyć się okno pustej prezentacji. Z prawej strony powinna pojawić się ramka Zadania, w której możesz wybrać/zmienić wzorzec strony, układ slajdu, projekt tabeli, animację czy przejścia kolejnych slajdów. Jeśli po otwarciu prezentacji nie pojawia sie ramka Zadania, można ją otworzyć wybierając w menu Format>Układ slajdu. Żeby wstawic następny slajd z górnego menu wybierz opcję Wstaw>Slajd. Nowy slajd będzie identyczny, jak slajd poprzedni. Żeby to zmienic wybierz z ramki Zadania dowolny dostepny układ, który pasuje do koncepcji Twojej prezentacji.

Zadanie 1 - Prezentacja

Uwaga! Zanim zaczniesz, zapytaj prowadzącego zajęcia, czy na pewno obowiązują Cię poniższe kryteria! Prowadzący może zmienić sposób i formę zaliczenia Ćwiczenia 10.
Przykładowe zadanie zaliczeniowe, obowiązujące w semestrze zimowym można zobaczyć tutaj.
Przykładowe zadanie zaliczeniowe, obowiązujące w semestrze letnim można zobaczyć tutaj.


Twoim zadaniem będzie samodzielne stworzenie krótkiej prezentacji na zadany przez prowadzącego temat (możesz zaproponować własny :)), która będzie miała przynajmniej 6 slajdów i zawierać musi obowiązkowe elementy:

Pamiętaj, że jeśli używasz grafik i tekstów pobranych z internetu, musisz podać ich źródło.

Zapis prezentacji

W celu zapisania tworzonej prezentacji wykonaj:

Plik>Zapisz jako

i podaj nazwę pod jaką chcesz zapisać prezentację. Nie musisz dopisywać rozszerzenia, gdyż zostanie ono dodane automatycznie.

Eksport do PDF

Stworzoną prezentację można wyeksportować do formatu pdf. W celu wyeksportowania stworzonej prezentacji do formatu pdf wykonaj polecenie:

Plik>Eksportuj jako PDF

W pojawiającym się oknie możesz zmienić nazwę pliku. Domyślnie, nazwa pliku w formacie pdf będzie identyczna z tą, jaka została nadana podczas tworzenia prezentacji w programie Impress.

 

 Zapisz prezentację pod nazwą prezentacja.odp na dysku Google w katalogu Ćwiczenie 10.

 Wyeksportuj prezentację pod nazwą prezentacja.pdf i zapisz na dysku Google w katalogu Ćwiczenie 10.

Zadanie 2 - Poster

Zaletą programu Impress jest możliwość tworzenia posterów. Jest to powszechna forma prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach w formie plakatu. Aby plakat był dobrze widoczny musi mieć pokaźne rozmiary. Najczęściej jest drukowany na formatach A0 i tak też trzeba go przygotować.

Twoim zadaniem jest stworzenie postera wykorzystując dane z prezentacji. Oznacza to, że całą zawartość prezentacji musisz przenieść na jedną stronę - na jednej stronie postera powinny zmieścić się wszystkie elementy. Możesz użyć metody Kopiuj-Wklej. Rozmieszczenie elementów zależy tylko od Ciebie.

Uwaga! Żeby zmienić rozmiar strony na A0 wykonaj polecenie:

Format>strona

W pojawiającym się oknie masz możliwość wybrania rozmiaru strony wprowadzając szerokość i wysokość ręcznie lub też wybierając odpowiedni format. Wybierz format A0. Możesz ustawić również orientację strony oraz marginesy. Zmieniając zakładkę ze Strona na Tło (górna część okna) możesz wybrać dowolny kolor tła.

Wyeksportuj swój poster do formatu graficznego. W tym celu wybierz opcję Plik>Eksportuj, zaznacz odpowiedni format pliku, np. tiff i wpisz nazwę pod jaką chcesz wyeksportować plik, bez podawania rozrzeszenia.

Zapisz poster na dysku Google w katalogu Ćwiczenie 10.

 Udostępnij prowadzącemu katalog Ćwiczenie 10 (powinien zawierać trzy pliki).