Rafał Ślusarz

 
 
 
 

TIwC - Ćwiczenie 11: wytyczne


Treść i tytuł prezentacji musi wiązać się z chemią i świętami Bożego Narodzenia.

Treść prezentacji powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Prezentacja musi się składać z co najmniej 6 slajdów (łącznie z tytułowym):
  • slajd tytułowy zawierający imię i nazwisko prezentującego oraz tytuł prezentacji,
  • wszystkie slajdy muszą posiadać własne tytuły (nagłówki) oprócz slajdu z punktu 5.

  Prezentacja powinna zawierać co najmniej:
  • jedną ramkę z tekstem
  • wykres (patrz punkt 2)
  • tabelę (patrz punkt 3)
  • 2 grafiki (patrz punkt 4 i 5)
  • animacje - przejścia slajdów i animacje poszczególnych elementów - grafik i tekstu
  • różne kolory i cienie (oceniana będzie także forma prezentowanej treści)

 2. W prezentacji musi być zawarty wykres liniowy narysowany z danych zawartych w tym pliku z danymi: pobierz plik. Plik ten zawiera zebrane odległości (oś Y, druga kolumna, [Å]) atomu kontrolnego od pułapki grawitacyjnej w funkcji czasu (oś X, pierwsza kolumna pliku, [μs]).

 3. Te same dane z punktu 2) należy także przedstawić w prezentacji w postaci tabeli.

 4. W prezentacji należy umieścić co najmniej jedną strukturę dowolnego związku organicznego składającego się z co najmniej 10 atomów (płaski wzór strukturalny lub przestrzenną reprezentację cząsteczki). Struktura ta musi być narysowana własnoręcznie w programie do tworzenia struktur chemicznych. Oprócz samej grafiki musi być dostępny plik źródłowy zawierający prezentowaną strukturę (zapisany na Dysku Google - w udostępnionym katalogu "ćwiczenie 11").

 5. Na osobnym slajdzie należy umieścić grafikę przedstawiającą twarz Ebenezera Scroogea widzianą en face zmodyfikowaną w ten sposób, aby na jego prawym policzku widoczna była choinka (nie większa, niż wysokość jego policzka).

  UWAGA! Zawsze jeśli używasz w swoich pracach/prezentacjach grafik i tekstów pobranych z internetu, musisz podać ich źródło.
  Dla obrazów pobieranych z internetu, należy podać adres strony internetowej, z której pochodzi grafika. Google Grafika nie może być podawana jako źródło.
  Korzystając z artykułów z internetu także należy podać ich pochodzenie. W przypadku książek i artykułów naukowych należy podać pełne dane (autorów, redaktorów, rok, strony, wydawnictwo).
  Podając adres strony internetowej z której pochodzą informacje należy podać adres strony głównej, nie ma potrzeby podawania całego adresu, zwykle jest on nieprzejrzysty, zawiera niestandardowe znaki i jest długi.
  Przykład właściwego cytowania serwisu internetowego: nauka.pap.pl
  Przykład jak NIE cytować serwisu internetowego: http://nauka.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_nauka.pap.pl&_PageID=11&s=demo&kat=NAUKA&_CheckSum=1306493295 (nieprawidłowo!)

Katalog "ćwiczenie 11" na Dysku Google z gotową prezentacją i plikami dodatkowymi musi być udostępniony przed końcem zajęć.
Musi on zawierać:

Skala ocen (wspólna)

TIwC - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 08.05.2024 r.