Ćwiczenie 4

Ćwiczenie składa się z dwóch części.

Treść całego ćwiczenia 4 dostępna jest w Portalu Edukacyjnym UG, tutaj.

Po zalogowaniu się do Portalu inależy w kursie "Technologia Informacyjna w Chemii" przejść do sekcji "Ćw. lab.: Ćwiczenie 4."
Wykonaj kolejno obydwie części tego ćwiczenia.