Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Tworzenie i Własność Materiałów Infomatycznych


Zajęcia fakultatywne dla studentów trzeciego stopnia studiów stacjonarnych Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG.

PE UG
Materiały do kursu
(materiały i treść kursu umieszczona w PE UG).

Wprowadzenie

Kurs TiWMI jest kursem prowadzonym w całości metodami nauczania na odległość. Wiąże się to z koniecznością posiadania (stałego) dostępu do komputera - z uprawnieniami administratora (konieczne będzie zainstalowanie kilku pakietów oprogramowania).
W związku z tym trybem zobligowani jesteśmy do wykorzystania Portalu Edukacyjnego UG, gdzie umieszczone zostały wszystkie materiały kursu.
Każdy z uczestników kursu ma obowiązek zapisania się do kursu w PE UG i regularnego, zgodnego z harmonogramem wykonywania wszystkich ćwiczeń, zadań i projektów.
Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę: jest to odrębna ocena z ćwiczeń (laboratoryjnych) i z wykładu. Szczegóły związane z trybem zaliczania poszczególnych części materiału oraz uzyskiwania ocen końcowych dostępne są (lub będą) w forum ogólnym kursu (odpowiednie odnośniki do materiałów znajdują się u góry (tej) strony kursu).

Od czego zacząć?

Zacząć należy od zapisania się na kurs w Portalu Edukacyjnym UG Mestwin. Należy zdobyć konto (jeżeli ktoś nie posiada lub jeszcze nie korzystał), zalogować się i zapisać się na kurs pt. "Tworzenie i Własność Materiałów Informatycznych". Jak to zrobić? Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie głównej Portalu: http://pe.ug.edu.pl/.
Wszyscy uczestniczyli w i zaliczyli Informatykę lub Technologię Informacyjną, więc odnalezienie odpowiedniej pozycji i zapisanie się na kurs nie wymaga moich dodatkowych wskazówek.

Zapisanie się na kurs TiWMI wymaga podania hasła dostępu - "nowym" osobom prześlę je mail'em zwrotnym. "Starzy" użytkownicy (z przedmiotu PUiASO) moga użyć tego samego klucza, co poprzednio (chyba, że nie zadziała... :-/ ).

Tematyka, podział materiału i tryb spotkań

Tematyka jest dostępna w PE UG, będzie też (w miarę potrzeb) dostosowywana do naszych możliwości (sprzętowych oczywiście).

W tym semestrze skupimy się na:

W trakcie trwania kursu przewidziane jest tylko jedno spotkanie (może być indywidualne), mające na celu uzyskanie odpowiedniego wpisu na karcie, w indeksie lub w podobnym instrumencie poświadczającym. Szczegółowe terminy zostaną przekazane za pośrednictwem forum kursu (external link), pocztą elektroniczną lub komunikatorami.
Cały czas jestem dostępny za pośrednictwem wszystkich e-mediów lub tradycyjnie, według wskazówek zawartych na stronie O mnie.

Wyniki zaliczeń (wymaga autoryzacji w PE).

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 06.04.2021 r.