Rafał Ślusarz

 
 
 
 

WdMM - Definicje kątów


Definicje długości wiązań i wartości kątów

Prezentowane grafiki przedstawiają cząsteczkę metanolu (CH3OH).
Zgodnie z konwencją kolorystyczną CPK (patrz: wykład "Kolor ma znacznie", slajdy 6-8) atom węgla oznaczony został kolorem ciemnoszarym, tlenu czerwonym, zaś wodoru - jasnoszarym.

Punkty definiujące długość wiązania pomiędzy atomami tlenu i węgla:
definicje długości wiązania


Punkty definiujące kąt walencyjny pomiędzy atomami tlenu, węgla i wodoru:
definicja wartości kąta walencyjnego


Punkty definiujące kąt torsyjny pomiędzy atomami wodoru, tlenu, węgla i wodoru:
definicja wartości kąta torysjnego


Punkty definiujące niewłaściwy kąt torsyjny pomiędzy atomami wodoru, tlenu, węgla i wodoru:
definicja wartości niewłaściwego kąta torysjnego

Grafiki pochodzą z materiałów do wykładów z chemii teoretycznej prof. A. Liwo: www.liwo.strony.ug.edu.pl/TeorII

ćw. 3 - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 11.11.2020 r.