Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Certyfikaty


Certyfikat Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego przyznany Rafałowi Ślusarzowi Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego
przyznaje
Rafałowi Ślusarzowi

Certyfikat E-Nauczyciela
nr 15/2013

Ceryfikat stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści
oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość.

Certyfikat został wydany na podstawie pozytywnej oceny złożonej aplikacji.
Oceny dokonała Kapituła Certyfikacyjna Stowarzyszenia.

Prezes
Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
/-/ Marcin Dąbrowski

Warszawa, 15 lutego 2013 r.

Communication between students and academics - Certificate of Attendance Certificate of Attendance
Hereby we certify that
Rafał Ślusarz
has participated to the
STEM-CPD@EUni Erasmus+ Project µMOOC
Communication between students and academics
and has achieved Intended Learning Outcomes (ILOs):
- A participant will be able to communicate instructions efficiently without overloading (a student’s) working memory.
- A participant will be able to identify possible sources of misunderstanding in communication with students.
Held on-line on the Jagiellonian University Educational Platform Krakus
3–17 January 2022, Kraków, 25 January 2022
The Organizing Committee /-/ Iwona Maciejowska, Bartosz Trzewik

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 30.01.2022 r.