Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Proseminarium (Kryminologia)


Zajęcia obligatoryjne dla studentów makrokierunku Kryminologia.

PE UG
materiały i treść kursu
dla trybu stacjonarnego.
PE UG
materiały i treść kursu
dla trybu niestacjonarnego.

Wprowadzenie

Kurs "Proseminarium (Kryminologia II, specj.: kryminalistyczna) - w części dotyczącej reprezentacji struktur i prezentacji chemicznych jest kursem prowadzonym w całości metodami nauczania na odległość. Wiąże się to z koniecznością posiadania (stałego) dostępu do komputera. Posiadanie uprawnień administratora nie jest konieczne, ale do kilku ćwiczeń będzie wskazane.
Oznacza to także, że żadne spotkania w sali ćwiczeniowej/wykładowej nie są przewidziane.
W związku z tym trybem zobligowani jesteśmy do wykorzystania Portalu Edukacyjnego UG, gdzie umieszczona została całość materiałów naszego kursu.
Każdy z uczestników kursu ma obowiązek zapisania się do kursu w PE UG i regularnego, zgodnego z harmonogramem wykonywania wszystkich ćwiczeń, zadań i projektów.
Ta część proseminarium kończy się zaliczeniem na ocenę.
Do otrzymania oceny wymagane będzie uzyskanie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów uśrednionych z zaplanowanych quizów zorganizowanych w PE UG oraz z zalliczenia zadań praktycznych (przesłania do oceny rozwiązań problemów praktycznych) realizowanych w kursie.
Szczegóły związane z trybem zaliczania poszczególnych części materiału oraz uzyskiwania ocen końcowych dostępne są (lub będą) w forach ogólnych każdego z kursów.

Od czego zacząć?

Zacząć należy od zapisania się na kurs w Portalu Edukacyjnym UG Mestwin.
Należy zalogować się na swoje konto w Portalu (wszyscy studenci UG posiadają odpowiednie konta w Portalu). Jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał ze swojego konta, to tutaj znajdzie odpowiednią instrukcję), zalogować się i zapisać się na kurs pt. "Proseminarium (Kryminologia II, specj.: kryminalistyczna)". UWAGA:W Portalu Edukacyjnym znajdują się dwa kursy o podobnej nazwie - jeden z nich przednaczony jest dla studentów trybu stacjonarnego, drugi dla studentów trybu niestacjonarnego - ich nazwy różnią się dopiskiem w tytule, odpowiednio: "stacj." lub "niestacj." - kursy różnią się materiałem i nie będzie możliwe uzyskanie oceny, jeżeli zrealizuje się niewłaściwy kurs.
Jak się zapisać? Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie głównej Portalu: http://pe.ug.edu.pl/ (pomocy szukaj w dziale "Dokumentacja").

Tematyka, podział materiału i tryb spotkań

Zajmiemy się zarys problematyki reprezentacji struktur chemicznych na papierze i ekranie, stereografią, konwencjami kolorystycznymi i modelami prezentacyjnymi, zastosowaniem i metodami wizualizacji. Poznamy prezentacje multimedialne jako narzędzia przekazu treści. Omówimy też wymogi i dobre zwyczaje cytowania literatury źródłowej jako nieodzownego elementu każdej formy prac dyplomowych. Jeżeli w trakcie trwania kursu pojawi się konieczność zorganizowania spotkania, mającego na celu uzyskanie np. odpowiedniego wpisu na karcie, w indeksie lub w podobnym instrumencie poświadczającym, to szczegóły takiego wydarzenia zostaną przekazane za pośrednictwem forum kursu, pocztą elektroniczną lub komunikatorami.
Cały czas jestem dostępny za pośrednictwem wszystkich e-mediów lub tradycyjnie, według wskazówek zawartych na stronie O mnie.

Strona z wynikami zaliczeń dostępna jest za pośrednictwem kursu w PE UG.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 11.11.2020 r.