Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Jak sprawdzić, czy czasopismo jest indeksowane?


"Indeksowanie czasopisma" polega na ujęciu go w specjalizującej się w tym bazie danych. Baza taka gromadzi dane bibliograficzne oraz informacje o cytowaniu publikacji pochodzących z danego czasopisma, ale nie przechowuje pełnych treści tych publikacji. W procesie weryfikacji wiarygodności i rzetelności wybranego czasopisma jego obecność w którejś z publicznych baz indeksujących (lub wszystkich) jest ważna i jest pożądana, nie gwarantuje jednak, że czasopismo (lub jego wydawca) nie należą do kategorii "drapieżnych" lub "fałszywych". Do sprawdzenia takich możliwości służą dodatkowe narzędzia i sposoby.

Indeksowanie czasopisma w sześciu najpopularniejszych bazach:

We wszystkich opisanych tu bazach można wyszukiwać zarówno tytuł czasopisma, jak i jego numer ISSN (external link).
  1. Scopus:
    • Przejdź na stronę:
      https://www.scopus.com/sources (external link)
    • Wybierz Title lub ISSN ze strzałki rozwijanej i wpisz odpowiednio tytuł lub ISSN czasopisma, a następnie kliknij przycisk Find sources
    • W wynikach wyszukiwania kliknij tytuł interesującego Cie czasopisma.
    • Obecność w bazie i lata, w których czasopisma było indeksowane ujęte jest w pozycji Scopus coverage years.
  2. Science Citation Index Expanded (Clarivate):
    • Przejdź na stronę:
      https://mjl.clarivate.com/home (external link)
    • W polu wyszukiwania wpisz nazwę poszukiwanego czasopisma i wybierz Search Journals.
    • Na stronie wyników wyszukiwania tytuł zindeksowanego czasopisma, przy pozycji "Web of Science Core Collection” powinien się pojawić opis: Science Citation Index Expanded - to właśnie świadczy o ujęciu danego czasopisma w bazie Clarivate.
  3. Embase (Elsevier):
  4. MEDLINE:
    • Przejdź na stronę:
      https://ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog (external link)
    • W polu wyszukiwania ustaw opcję National Library of Medicine (NLM) catalog i wyszukaj interesujące Cię czasopismo.
    • Jeżeli dana pozycja jest objęta indeksowaniem, to w wyniku wyszukiwania znajdzie się opis: Currently indexed for MEDLINE.
  5. Directory of Open Access Journals (DOAJ):
    • Przejdź na stronę:
      https://doaj.org (external link)
    • Zaznacz wyszukiwanie czasopism (Journals)
    • W polu wyszukiwania wpisz tytuł interesującego Cię czasopisma.
    • Jeżeli czasopismo jest zindeksowane, to jego tytuł (i opis) zostanie wyświetlony na stronie wyników wyszukiwania.
  6. PumMed Central:
    • Przejdź na stronę:
      https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals (external link)
    • Nazwę wyszukiwanego czasopisma wpisz w polu poniżej nagłówka PMC Journal List.
    • Czasopisma, które są indeksowane, są opisane statusem Full w kolumnie Participation Level.
  7. Index Copernicus:
    • Przejdź na stronę:
      https://journals.indexcopernicus.com/ (external link)
    • Nazwę lub numer ISSN wyszukiwanego czasopisma wpisz w polu "Tytuł czasopisma" lub "ISSN" i kliknij "Szukaj".
    • Oprócz samego zindeksowania, na stronie z wynikami wyszukiwania od razu możesz sprawdzić "punktację ministerialną" oraz rezultat oceny danego czasopisma w bazie ICI Journals Master List (wskaźnik Index Copernicus Value (ICV)).

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 06.02.2024 r.