Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Chemia Organiczna, ćw. lab; 1 r. Biologii


Widma wybranych związków organicznych.


Szablon sprawozdania z wykonania preparatu.

Chlorek t-butylu - przepis syntezy.

Acetyloglicyna - przepis syntezy.

Pytania do preparatów.

Kolokwia - wyniki i zaliczenia sprawozdań:
Wyniki kolokwiów podane są w procentach

Po wpisy zapraszam w dowolnym terminie, kiedy będę dostępny :)

Skala ocen (wspólna)

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 09.12.2020 r.