Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Chemia Organiczna, widma preparatów


Widma wybranych związków:

1-bromo-4-nitrobenzen: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

1-fenylazo-2-naftol: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

4-jodoanilina: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

acetanilid: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

chlorek t-butylu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

dibenzylidenoaceton: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

kwas acetylosalicylowy: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

octan etylu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

octan fenylu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

octan n-butylu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

oksym benzofenonu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

oksym cykloheksanonu: widmo IR, widmo 1H NMR, (opis).

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 24.06.2019 r.