Materiały do ćwiczeń rachunkowych z chemii teoretycznej


dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Adam Liwo
Krzysztof Bojarski
Artur Giełdoń
Rafał Ślusarz


Pomoc przy sprawdzaniu poprawności treści: Anna Antoniak


Date: Gdańsk, 2021