... konformacją2.1
Zgodnie z nomenklaturą stereochemiczną należałoby używć tu słowa konfiguracja”, ponieważ bariera energetyczna między strukturami jest duża, w chemii peptydów przyjęło się jednak mówić konformacja cis” i konformacja trans”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.