... konformacją2.1
Zgodnie z nomenklaturą stereochemiczną należałoby używć tu słowa ,,konfiguracja”, ponieważ bariera energetyczna między strukturami jest duża, w chemii peptydów przyjęło się jednak mówić ,,konformacja cis” i ,,konformacja trans”.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.