Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Metody Opisu i Udostępniania Danych i Wyników


Zajęcia obligatoryjne dla studentów trzeciego stopnia studiów "Chemia z Fizyką" oraz fakultatywne dla studiów stacjonarnych Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG.

PE UG
Materiały do kursu
(materiały i treść kursu umieszczona w PE UG).

Wprowadzenie

Kurs MOiUDiW jest kursem prowadzonym w całości metodami nauczania na odległość. Wiąże się to z koniecznością posiadania (stałego) dostępu do komputera - z uprawnieniami administratora (konieczne będzie zainstalowanie kilku pakietów oprogramowania).
W związku z tym trybem zobligowani jesteśmy do wykorzystania Portalu Edukacyjnego UG, gdzie umieszczone zostały wszystkie materiały kursu.
Każdy z uczestników kursu ma obowiązek zapisania się do kursu w PE UG i regularnego, zgodnego z harmonogramem wykonywania wszystkich ćwiczeń, zadań i projektów.
Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę: jest to odrębna ocena z ćwiczeń (laboratoryjnych) i z wykładu. Szczegóły związane z trybem zaliczania poszczególnych części materiału oraz uzyskiwania ocen końcowych dostępne są (lub będą) w forum ogólnym kursu (odpowiednie odnośniki do materiałów znajdują się u góry (tej) strony kursu).

Od czego zacząć?

Zacząć należy od zapisania się na kurs w Portalu Edukacyjnym UG Mestwin. Należy zdobyć konto (jeżeli ktoś nie posiada lub jeszcze nie korzystał), zalogować się i zapisać się na kurs pt. "Metody Opisu i Udostępniania Danych i Wyników". Jak to zrobić? Wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie głównej Portalu: http://pe.ug.edu.pl/.
Wszyscy uczestniczyli w i zaliczyli Informatykę lub Technologię Informacyjną, więc odnalezienie odpowiedniej pozycji i zapisanie się na kurs nie wymaga moich dodatkowych wskazówek.

W trakcie trwania kursu przewidziane żadne spotkania w trybie stacjonarnym.
Cały czas jestem dostępny za pośrednictwem wszystkich e-mediów lub tradycyjnie, według wskazówek zawartych na stronie O mnie.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 18.02.2021 r.