Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Wstęp do Modelowania Molekularnego


Zajęcia fakultatywne dla studentów trzeciego semestru, kier. chemia.

Zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 odbędą się w drugiej części semestru: od 30. listopada 2022 r.

PE UG
Materiały do wykładu
(materiały i treść wykładu umieszczona w PE UG).

Wprowadzenie

Kurs "Wstęp do Modelowania Molekularnego" jest kursem prowadzonym w w formie blended learning. Wiąże się to z koniecznością posiadania (stałego) dostępu do komputera. Zajęcia e-learningowe (część prowadzona w formie nauczania na odległość) mają formę wykladu, realizowanego w Portalu Edukacyjnym UG Mestwin.
Każdy z uczestników kursu ma obowiązek zapisania się do odpowiedniego kursu w PE UG i regularnego, zgodnego z harmonogramem wykonywania wszystkich zaleceń (odnośnik u góry tej strony).
Ćwiczenia prowadzone są w formie klasycznej/stacjonarnej wg planu zajęć.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę - osobna ocena wystawiana jest na zakończenie wykładu i na zakończenie ćwiczeń.

Do realizacji kursu nie są potrzebne dodatkowe podręczniki, ani wiedza tajemna. Wszystko jest podane w kursie.
Zapraszam ;)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Strona z wynikami zaliczeń (wymaga autoryzacji w PE UG).

Cały czas jestem dostępny za pośrednictwem wszystkich e-mediów lub tradycyjnie, według wskazówek zawartych na stronie O mnie.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 02.10.2022 r.