Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Stosowana skala ocen


Stosowana skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UG, wynikającym z Uchwały nr 23/22 Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2022 (tekst ujednolicony uchwały (external link)), w szczególności §32.

Skala ocen:

[0-50]%ndst
(50-60]%dst
(60-70]%dst+
(70-80]%db
(80-90]%db+
(90-100]%bdb

Wartości procentowe są zaokrąglane do liczb całkowitych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami zaokrąglania (external link) (w szczególności: wg metody zaokrąglania do najbliższej wartości).

Proszę zwrócić uwagę na to, że zakresy punktowe w tabelce powyżej są zbiorami domkniętymi prawostronnie.

Wstecz.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 16.01.2023 r.