Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Stosowana skala ocen


Stosowana skala ocen jest zgodna z Regulaminem Studiów UG, wynikającym z Uchwały nr 20/15 Senatu UG z dnia 26 marca 2015 roku z późniejszymi zmianami (tekst uchwały), w szczególności §25.

Skala ocen:

[0-50]%ndst
(50-60]%dst
(60-70]%dst+
(70-80]%db
(80-90]%db+
(90-100]%bdb

Proszę zwrócić uwagę na to, że zakresy punktowe w tabelce powyżej są zbiorami domkniętymi prawostronnie.

Wstecz.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 21.11.2020 r.