Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Technologia Informacyjna w Chemii


W semestrze letnim 2021/22 wykład do przedmiotu TIwC realizowany jest w trybie nauczania na odległość - w Portalu Edukacyjnym UG MESTWIN, w kursie Technologia Informacyjna w Chemii.

Proszę zapisać się do tego kursu. Dalsze informacje dostępne są na forum kursu: tutaj.


Zasady bezpieczeństwa, semestr letni 2021-22
Warunki założenia i użytkowania kont w domenie etoh.chem.ug.edu.pl

Harmonogram ćwiczeń:

Obecności na wykładzie i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

kod
ćwiczenie 1
wykład 1
wykład 2
ćwiczenie 2
wykład 3
wykład 4
ćwiczenie 3
wykład 5
wykład 6
ćwiczenie 4a
ćwiczenie 4b
wykład 7
wykład 8
ćwiczenie 5
wykład 9
wykład 10
KOLOKWIUM 1 [%]
ćwiczenie 6
cwiczenie 7
cwiczenie 8
ćwiczenie 9
ćwiczenie 10
KOLOKWIUM 2 [%]
Ocena z ćwiczeń
zaliczenie wykładu
deadline:
8. III
do 15. III
do 15. III
15. III
do 22. III
do 22. marca
22. III
do 29. III
do 29. III
29. III
do 5. IV
do 5. IV
do 5. IV
5. IV
do 12. IV
do 12. IV
12. IV
26. IV
10. V
17. V
do 17. V
do 24. V
24. VI
-
-
01zalobobzalnbnbnzalobobzalzalobobzalobob94zalzalzalzalzal17dstzal
31zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob98zalzalzalzalzal100bdbzal
39zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob100zalzalzalzalzal100bdbzal
42zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob72zalzalzalzalzal95db+zal
55-nbob-obob-obob--obob-obob---------
68zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob84zalzalzalzalzal100bdbzal
70zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob100zalzalzalzalzal97bdbzal
74zalobobzalobobzalobobzalnzalobobnzalnbnb0nzalnzalnzalnzalnzal0--
75zalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob92zalzalzalzalzal100bdbzal

Odsetek obecności wymagany do zaliczenia wykładu: 75%

Ostatnia modyfikacja tabel(i) z wynikami: 2022-05-25, 09:52:30, TZ: +1

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 18.05.2022 r.