Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Technologia Informacyjna w Chemii


Regulamin pracowni komputerowych dostępnych na terenie Wydziału Chemii (PDF).

Materiały do wykładu znajdują się w Portalu Edukacyjnym UG MESTWIN, w kursie Technologia Informacyjna w Chemii (external link). Proszę zapisać się do tego kursu. Dalsze informacje dostępne są na forum kursu: tutaj (external link).


Strona z przepisami do ćwiczeń laboratoryjnych.

Obecności na wykładzie i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

kod
wykład 0
ćwiczenie 1
wykład 1
wykład 2
ćwiczenie 2
wykład 3
wykład 4
ćwiczenie 3
wykład 5
wykład 6
ćwiczenie 4a
ćwiczenie 4b
wykład 7
wykład 8
ćwiczenie 5
wykład 9
wykład 10
KOLOKWIUM 1 [%]
ćwiczenie 6
cwiczenie 7
cwiczenie 8
ćwiczenie 9
ćwiczenie 10
ćwiczenie 11
KOLOKWIUM 2 [%]
Ocena z ćwiczeń
Zaliczenie wykładu
deadline:
22 II
22 II
do 1 III
do 1 III
1 III
do 8 III
do 8 III
8 III
do 15 III
do 15 III
15 III
do 22 III
do 22 III
do 22 III
22 III
do 29 III
do 29 III
29 III
5 IV
12 IV
19 IV
26 IV
10 V
17 V
24 V
19obzalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob96zalnzalzalzalzalzal92bdbzal
24obzalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob98zalzalzalzalzalzal92bdbzal
29obzalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob80zalzalzalzalzalzal100bdbzal
31obzalobobzalobobzalobobzalzalobobzalobob88zalzalzalzalzalzal83db+zal
64nbzalobobzalobobzalobobzalzalobobnzalnbob98zalzalzalzalzalzal100bdbzal

Odsetek obecności wymagany do zaliczenia wykładu: 75%

Ostatnia modyfikacja tabel(i) z wynikami: 2023-05-24, 12:19:59, TZ: +0

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 22.02.2023 r.