Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Klauzule RODO dot. kont w domenie etoh.chem.ug.edu.pl


Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o załozenie konta w domenie etoh.chem.ug.edu.pl jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk (UG). Dane zgromadzone we wniosku (imię i nazwisko) używane są do jednoznacznej identyfikacji użytkownika. Do kontaktu z administratorem danych służy adres e-mail: rodo(at)etoh.chem.ug.edu.pl

Dane logowania (daty logowania połączone z identyfikatorem konta) są przekazywane instytucjom uprawnionym do tego na mocy obowiązujących przepisów prawa. Do usługodawcy G Suite for Education (firmy Google LLC) przekazywane są jedynie imiona i nazwiska użytkowników – dla celów utworzenia i obsługi technicznej konta.

Google LLC, w myśl Art. 84, ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w postaci imienia i nazwiska użytkownika.

Dostęp do kont jest blokowany bezpośrednio po tym semestrze roku akademickiego, w którym odbywały się zajęcia na potrzeby których konta zostały utworzone. Są on następnie usuwane pół roku po ich zablokowaniu, nie później jednak niż w momencie ukończenia przez użytkownika studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Ważność konta można przedłużyć na podstawie pisemnej deklaracji użytkownika o dalszym jego związku z Wydziałem Chemii.

W każdym momencie użytkowania konta użytkownik ma prawo do wglądu do przetwarzanych danych oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzania. Skutkować to będzie natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika.

Konta nie podlegają podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji ani profilowaniu, identyfikatory kont nie są upubliczniane.

Wstecz.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 12.10.2022 r.