Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Minimalizacje i optymalizacje


 1. sander - do obliczeń jednowątkowych, sander.MPI - do wielowątkowych (TI: max 4)
 2. najprostszy plik wejściowy do minimalizacji energii:
  Najprostsza, domyslna minimalizacja
   &cntrl
    imin=1,
    maxcyc=15000, ncyc=1000,
    ntpr=50,
    ntb=0,
    cut=12.0,
   &end
   
  
  (w pliku wejściowym zawsze należy dodać dodatkową, co najmniej jedną pustą linijkę)
  prosta minimalizacja z uwzględnieniem narzuconych odległości:
  Minimization with cartesian restraints
   &cntrl
    imin=1,
    ntpr=500,
    cut=12.0,
    nsnb=20,
    ibelly=1,
    maxcyc=15000,
    ncyc=5000,
    nmropt=1,
    ntb=0,
   &end
  #
  # RESTRAINS
  #
   &wt type='REST', istep1=0, istep2=0,
           value1=1.,value2=1., &end
   &wt type='END' &end
  LISTOUT=POUT
  DISANG=RST.dat
  wszystkie wybrane sa uwolnione
  0
  FIND
  * * * *
  SEARCH
  RES 1 9999
  END
  END
  
  

  przykładowa składnia wymienionego wyżej pliku RST.dat:

  # res: 1 and 5; dist: 4, tolerancja: 3
   &rst iat= 1, 152,
   r1= 2.50, r2= 3.00, r3= 5.00, r4= 5.50, rk2= 800.0, rk3= 800.0, &end
  
 3. ważne: jeżeli układ ma być periodyczny i kolejne obliczenia będą na tym bazowały, to w opcjach minimalizacji muszą się znaleźć opcje opisujące traktowanie warunkow periodyczności (ntb=2, ntp=2)
 4. wykonaj optymalizację geometrii pliku cyklodekaalaniny (wykonanej w części "podstawy LEaP", p. 7)
  sander -O -i input -o output -p topologia -c koordynatyIN -r restartCZYLIkoordynatyOUT
 5. oceń wynik (strukturę)
 6. wykresy wynikowe:
  grep lub process_minout.perl output; interesują nas zmiany ENERGY i RMS
  gnuplot
 7. dynamika molekularna, przykładowy plik wejściowy:
  Najprostsza dynamika w boksie
   &cntrl
    imin=0, irest=0, ntx=1,
    ntt=1, temp0=300.0, tautp=1.0,
    ntp=2, taup=0.2,
    ntb=2, ntc=2, ntf=2,
    nstlim=100000,
    ntpr=1000,
    cut=9.0,
    ntwe=1000, ntwx=1000, ntpr=1000,
   &end
  
  

  Dynamika z uwzględnieniem więzów odległościowych zawartych w pliku RST.dat:

  tytul jakis - najlepiej odpowiadajacy skladowi kompleksu 
  &cntrl              
   imin=0, irest=0, ntx=1,     
   ntt=1, temp0=300.0, tautp=1.0,  
   ntp=2, taup=0.2,  
   ntb=2, ntc=2, ntf=2, 
   nstlim=100000,  
   ntpr=1000,    
   cut=9.0, nmropt=1, 
   ntwe=1000, ntwx=1000, ntpr=1000,                                                           
  &end              
  #               
  # RESTRAINS          
  #              
  &wt type='REST', istep1=0, istep2=0, 
           value1=1.,value2=1., &end 
  &wt type='END' &end           
  LISTOUT=POUT  
  DISANG=RST.dat 
  0       
  FIND     
  * * * *   
  SEARCH   
  RES 1 9999
  END   
  END   
      
  
 8. uruchmomienie na czterech rdzeniach:
  mpirun -np 4 /users/local/amber/amber12/bin/sander.MPI -O -i input -o output -p topologia -c koordynatyIN -r restartCZYLIkoordynatyOUT -e zapisENErgii -x trajektoriaWYjsciowa
  na przykład:
  mpirun -np 4 /users/local/amber/amber12/bin/sander.MPI -O -i md.in -o 01.out -p topologia -c 00.crd -r 01.crd -e 01.ene -x 01.trj
  Kolejność przełączników nie ma znaczenia.
 9. skrypt automatycznej analizy (wyodrębnienia wyników): process_mdout.perl; można tez użyć grep na "outpucie"; potem gnuplot

PD - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 07.05.2023 r.