Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Podstawy LEaP


 1. tleap - uruchamianie, kończenie, tworzone pliki
  uruchomienie tleap-a z plikiem wejsciowym: tleap -f nazwa_pliku.in
 2. a=sequence {ALA GLU ALA}
  zapisanie na dwa sposoby:
  SavePdb obiekt nazwa
  SaveAmberParm obiekt nazwaTOP nazwaCRD
  wygenerowanie PDB z TOP i CRD: ambpdb -p nazwaTOP < nazwaCRD > nazwaPDB
 3. a=sequence {NALA GLU CALA}
  zapisanie, porównanie z poprzednim
 4. ważne: jeżeli podczas tworzenia peptydów zostaną dodane terminalne reszty ("wg wiedzy chemicznej") choć nie jest to w tym momencie pożądane, to można wyłączyć automatyczne dodawanie terminant poleceniem clearPdbResMap - polecenie to należy (wewnątrz LEaP-a) wydać PRZED tworzeniem nowych obiektów
 5. utworzenie Ala-Glu-Ala na podstawie istniejącego pliku PDB
  a=LoadPdb plikPDB
  zapisanie na dwa sposoby, ocena
 6. niestandardowe reszty, plik PDB
  zapis na DWA sposoby
  wprowadzenie niestandardowego pliku PRE
  LoadAmberPrep d-glu.pre
  i zwykłe ładowanie pliku PDB, zapis, ocena
 7. charge obiekt
 8. dekaalanina z dodatkowym połączeniem 1-10:
  użyj polecenia zmienna=sequence {}
  bond obiekt.1.N obiekt.10.C
  zapis, ocena - zachowanie plików do późniejszej optymalizacji
 9. asocjaty, kompleksy:
  pobierz pliki i rozpakuj je (tar xf kompleksowe.tar)
  ligand1=loadpdb plik1.pdb
  ligand2=loadpdb plik2.pdb
  kompleks=combine {ligand1 ligand2}

  zapis, ocena
 10. JEŻELI nie da się zapisać TOP i CRD z powodu braku parametrów, należy dodać plik z parametrami:
  LoadAmberParams parametry.dat
  dodatkowe parametry muszą oczywiście zawierać brakujące dane; plik powyżej zawiera tylko jedną rzecz, specjalnie dla reszty LAC
 11. taki sam kompleks można uzyskać z pojedynczego pliku wejściowego PDB.
  Wykonaj w nowym, pustym katalogu:
  • połącz ligand1.pdb i ligand2.pdb połączeniem cat - stwórz w ten sposób plik wejscie.pdb
  • sprawdź ROZDZIELENIE obiektów linijką TER
  • konstruując plik wejściowy do LEaP'a (lub wpisując polecenia ręcznie) załaduj kompletny plik PDB zawierający obydwa ligandy
  • zapisz wynik na dwa sposoby - porównaj z poprzednim
 12. otaczanie wodą: może być potrzebne polecenie załadowania rozpuszczalników (LoadOff solvents.lib)
  SolvateDontClip obiekt TIP3PBOX odleglosc
  jeżeli ładunek obiektu nie sumuje się do zera, kompleks należy zneutraliować (może być potrzebne załadowanie bazy jonów: LoadOff ions94.lib)
  addIons obiekt Na+ 0
  lub
  addIons obiekt Cl- 0
  zapis, ocena
 13. zadanie do zrealizowania:
  na podstawie dołączonego pliku PDB oraz dodatkowych plików PRE przygotuj kompletny plik PDB zawierający trzy oddziałujące łańcuchy pentapeptydowe o zneutralizowanym ładunku, otoczone wodą w ilości 8 Å od dowolnego atomu kompleksu, w periodycznym pudle sześciennym.

PD - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 22.03.2023 r.