Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Synteza związków biologicznie czynnych


Synteza estru t-butylowego N-(9-fluorenylometoksykarbonylo)-(2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetylo-2-deoksy-β-D-glukopiranozylo)-L-seryny

Przepis na syntezę (wersja 2017)

Szablon sprawozdania z wykonania preparatu.


Oceny z kolokwium końcowego części "cukrowej" przedmiotu:

Osoby bez wpisanej oceny w tabeli, powyżej, muszą zaproponować jeden, wspólny termin, kiedy będą mogły (wszystkie razem) stawić się na poprawę kolokwium. Ustalony termin proszę zgłosić dowolnemu prowadzącemu część cukrową ćwiczeń laboratoryjnych.

Oceny zostaną wpisane do Portalu Studenta po rozliczeniu się ze sprawozdań.

Skala ocen (wspólna)

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 09.12.2020 r.