Rafał Ślusarz

 
 
 
 

Regulamin kont w domenie etoh.chem.ug.edu.pl


Warunki założenia i użytkowania kont (Regulamin)

 1. Konta prowadzone w ramach usługi G Suite dla Szkół i Uczelni w domenie etoh.chem.ug.edu.pl (zwane dalej kontami) zakładane są studentom odbywającym zajęcia prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (zwanym dalej użytkownikami), lub pracownikom Wydziału Chemii i służą do komunikacji pomiędzy prowadzącymi zajęcia i studentami oraz do przechowywania plików pozyskanych lub wytworzonych podczas realizacji tych zajęć, oraz realizacji innych zadań związanych z tokiem studiów na Wydziale Chemii UG.
 2. Zgodnie z klauzulą RODO konta te są blokowane natychmiast po semestrze, w którym odbywały się zajęcia, na potrzeby których konta zostały udostępnione.
 3. W celu zapewnienia jednoosobowego dostępu i bezpieczeństwa zgromadzonych na koncie danych, zabrania się:
  1. udostępniania innym osobom hasła do konta użytkownika
  2. składowania materiałów objętych prawem autorskim, do którego użytkownik nie posiada ważnych uprawnień
  3. przechowywania i udostępniania materiałów nie jest związanych z tokiem studiów
  4. wykorzystywania konta do prowadzenia działalności nie związanej z tokiem studiów
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. dbałego zabezpieczenia dostępu do swojego konta przez ochronę hasła dostępowego
  2. zresetowanie lub wystąpienia z wnioskiem o zresetowanie hasła zawsze, gdy zostanie ono ujawnione
  3. stosowania się do wszelkich poleceń dotyczących konta, wydawanych przez Administratora kont i prowadzących zajęcia.
 5. Konto może być całkowicie zamknięte lub przejściowo zablokowane:
  1. jeśli użytkownik nie przestrzega niniejszego regulaminu użytkowania konta
  2. na wniosek Władz Wydziału Chemii

Wstecz.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 12.10.2022 r.