GIMP - otwieranie i zapisywanie plików.

-----

 1. Uruchom program GIMP
  Program GIMP można uruchomić korzystając z ikon skrótów przygotowanych przez instalatora w menu "Start" lub korzystając bezpośrednio z grafiki, którą chcemy otworzyć w programie GIMP.
  1. Uruchomienie z menu Start:
   Odszukaj odpowiednią pozycję w menu "Start" i kliknij ją. Po załadowaniu wszystkich bibliotek i rozszerzeń program uruchomi sie z podstawowymi oknami. Aby otworzyć do edycji wybrany plik graficzny wybierz menu "Plik > Otwórz..." a następnie wskaż wybrany plik
  2. Uruchomienie z użyciem obiektu przeznaczonego do edycji:
   Kliknij prawym przyciskiem na wybranym pliku graficznym i z menu kontekstowego wybierz pozycję Otwórz za pomocą a następnie wskaż program GIMP. Jeżeli nie ma go na liście, wskaż pozycję "Wybierz program":

   grafika

   Jeżeli w kolejnym oknie znajduje się ikona programu GIMP - wskaż ją, jeżeli nie, kliknij przycisk "Przeglądaj", a następnie przejdź do lokalizacji, gdzie został zainstalowany program GIMP (standardowo jest to C:\Program Files\GIMP-2.0\bin dla wersji GIMP 2.2; wskaż tam plik gimp-2.2.exe (nazwa zależna od wersji pakietu) i kliknij "Otwórz". Ikona programu powinna się pojawić na liście wyboru:

   grafika

   Pozycja opisana gimp-2.2 od tej pory na stałe będzie dostępna na liście "Otwórz za pomocą...".
   Kliknij "OK".
   Program otworzy się z podstawowymi oknami oraz oknem edytowanego pliku graficznego.
   Wskazówka: Okienko "porad" możesz na stałe wyłączyć usuwając odpowiedni znacznik (pole wyboru) obok komentarza "Wyświetlaj porady w przyszłości"

  3. Sposób otwierania zależy wyłącznie od własnych upodobań. Jeżeli podczas danej sesji będziemy pracowali z jednym plikiem, to wygodniej jest go otworzyć do edycji klikając na nim. Jeżeli jednak będziemy pracowali na wielu plikach znajdujących się w różnych lokalizacjach (folderach), łatwiej nam będzie skorzystać z menu "Plik > Otwórz...".
   Wskazówka: Można jednocześnie otworzyć od edycji wiele plików graficznych. Aby to wykonać zaznacz kilka plików i postępuj, jak z jednym ("Otwórz za pomocą > gimp-2.2"). Można to wykonać także za pomocą menu "Plik > Otwórz..." - kilka plików zaznacza się używając klawiszy SHIFT lub CTRL).
  4. Zadanie: Przetestuj obydwa opisane sposoby otwierania plików graficznych do edycji. Posłuż się dowolnym, posiadanym plikiem, lub pobierz (zapisz w wygodnej lokalizacji) pobierz ten plik.

 2. Zapisywanie pliku
  Czynność ta, nie jest równie oczywista, jak w przypadku innych programów korzystających z Windows API. Opcji "Plik > Zapisz" nie znajdziemy w menu głównego okna programu (którym zajmiemy się nieco później), lecz w menu otworzonego do edycji pliku graficznego.
  1. Zapis w tym samym formacie:
   Z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy na grafice) lub z menu grafiki, wybierz "Plik > Zapisz". Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane w pliku źródłowym (ta sama nazwa i lokalizacja, te same opcje kompresji i innych parametrów zapisu). Jest to najszybszy sposób zapisania zmodyfikowanego pliku, ale powoduje utratę wersji "nieprzerobionej"!

   Aby zapisać plik w tym samym formacie, ale nie utracić pliku źródłowego, należy wybrać opcję "Plik > Wyeksportuj...". W kolejnym dialogu należy zmodyfikować samą nazwę pliku nie zmieniając jego rozszerzenia.

  2. Zapis w formacie własnym GIMP'a:
   Wybierz "Plik > Zapisz jako...". W uruchomionym dialogu możesz wprowadzić format zapisywanych danych ręcznie (wpisując po kropce odpowiednie rozszerzenie nazwy pliku, lub wybrać stosowny format z listy dostępnej pod hasłem "Wybór typu pliku (Według rozszerzenia)" - jest to zalecany sposób, ponieważ eliminuje możliwość pomyłki:

   grafika

   Ten format pliku graficznego (XCF) przechowuje wszystkie informacje o kanałach, warstwach, ustawieniach prowadnic i innych zaawansowanych rzeczach, które będziemy wykonywali na plikach. Nie nadaje się jednak do publikowania naszych prac na stronach sieciowych.

  3. Zapis w formacie JPEG:
   W podany powyżej sposób można zapisać plik także w formacie JPEG (rozszerzenie nazwy pliku: .jpg lub .jpeg). Ten format pliku jest bardzo popularny i oferuje sporo możliwości.
   Aby mieć możliwość zapisania pliku w formacie JPEG należy wybrać "Plik > Wyeksportuj...", a następnie należy wybrać odpowiednie rozszerzenie nazwy pliku (z listy) lub wpisać rozszerzenie ".jpg" za nazwą pliku. Obydwie metody prowadzą do tego samego celu.
   Przy zapisywaniu w formacie JPEG program GIMP wyświetla dodatkową ramkę z opcjami jego dotyczącymi. Najważniejsza dla nas jest tak zwana "jakość obrazu". Nie wdając się w szczegóły powiem tyle, że im wyższą ustawimy jakość, tym nasz obraz będzie lepiej wyglądał, ale plik będzie większy (co jest szczególnie niekorzystne, jeżeli plik ma służyć jako grafika na stronie internetowej). Standardowo ustawiona jest "jakość" 85% (lub 90% - zależnie od wersji GIMP'a) i powinniśmy się takiej trzymać korzystając z formatu JPEG.
   Na grafice poniżej przedstawione zostały cztery czterokrotnie powiększone fragmenty znanego juz nam pliku (dino.jpg) zapisanego w czterech różnych "jakościach" - zaznaczonych na rysunku. Przyjrzyj się dokładnie grafikom i sprawdź, czy taka utrata jakości byłaby dla Ciebie akceptowalna i do jakich zastosowań?

   grafika

   Wielkości poszczególnych plików (za każdym razem jest to pełen obraz "dino.jpg") zestawia poniższa tabelka:

   JakośćWielkość pliku
   100%1,7M
   85%504K
   70%334K
   40%202K

  4. Zapis w formacie PNG:
   Format PNG jest moim zdaniem najlepszy do zastosowań sieciowych, ponieważ przy w miarę dobrym stopniu kompresji obrazów zachowuje doskonałą ich jakość (jest to kompresja bezstratna, co oznacza, że obraz nie jest pozbawiany jakichkolwiek jego elementów). Niestety odbywa się to kosztem wielkości pliku. Nasz przykładowy "dino.jpg" zapisany w formacie PNG zająłby ponad 4M...
   Aby zapisać dowolny obraz w tym formacie należy (jak poprzednio) wybrać opcję "Plik > Wyeksportuj...".
   Format ten jest najlepszy do obrazów o małej ilości kolorów: bannerów, "guzików" i przycisków, tła i podobnych elementów graficznych strony sieciowej. Jeżeli kogoś na to stać (pod względem dostępnego na serwerze miejsca), to oczywiście także zdjęcia zapisane w tym formacie będą wyglądały najlepiej.
  5. Zapis w formacie GIF:
   Z przyzwoitości należałoby tu wspomnieć także o zapisie w formacie GIF, ale z czystej przekory napiszę jedynie, że jest taka możliwość - można nawet zapisywać animowane grafiki. Zalety i wady zastosowania tego formatu pozostawię jednak do samodzielnego "odkrycia" - kiedyś, w wolnym czasie.

 3. Zamykanie pliku
  Jak w większości programów okienkowych, także i tu można zakończyć edycję pliku bez kończenia pracy całego programu GIMP.
  Uzyskuje się to poprzez kliknięcie "krzyżyka" na oknie samej grafiki, lub przez wybór menu: "Plik > Zamknij".
  Dzięki temu łatwo (i szybko) można wczytać kolejny plik - bez konieczności oczekiwania na załadowanie wszystkich modułów programu GIMP.

 4. Wykonaj:
  Wykonaj wszystkie opisane powyżej czynności.
  Otwieranie plików graficznych do edycji a później zapisywanie w takim, lub innym formacie powinno stać się czynnością naturalną i oczywistą. Będzie ono później podstawą pracy z nowymi obiektatmi graficznymi.
  1. Zapisz na dysku plik pobierz dino.jpg
  2. otwórz zapisany plik do edycji a następnie bez jakichkolwiek zmian zapisz go:
   1. w formacie xcf; sprawdź wielkość pliku
   2. w formacie JPEG z jakością 100% - porównaj wielkość tego pliku w odniesieniu do pliku źródłowego
   3. w formacie JPEG z jakością 10% - czy jakość pliku jest akceptowalna? Jaka jest wielkość pliku?
   4. w formacie PNG z kompresją "9" - porównaj wielkość tego pliku z wielkością pliku źródłowego
   5. w formacie PNG z kompresją "1" - czy warto ją stosować?
   6. w formacie BMP - jaka jest wielkość tego pliku? Jak to możliwe? (Dlaczego?)

-----

[ GIMP - strona główna ćwiczeń ]

[ Temat 1 ]  [ Temat 2 ]  [ Temat 3 ]   [ Temat 4 ]  [ Temat 5 ]  [ Temat 6 ]  [ Temat 7 ]

MOiUDiWTiWMIWydział Chemii,   Rafał Ślusarz