GIMP - Warstwy i przezroczystości.

-----

 1. Narysuj robota

  Program GIMP w zasadzie nie służy do rysowania (tworzenia nowej grafiki), ale dla potrzeb poznania warstw jego możliwości "tworzenia" w zupełności nam wystarczą.
  Stwórz nowy, czysty plik: "Plik > Nowy..." (lub Crtl-N):

  robo-grafika

  W ramce (powyżej) wybierz Szablon: 640x480, oraz kliknij Portret:

  robo-grafika

  Upewnij się, że w Opcjach zaawansowanych w pozycji Wypełnienie jest ustawiona opcja Kolor tła - jeżeli masz ustawiony kolor tła jako biały. Jeżeli kolor tła masz ustawiony na inny, niż biały, w ramce Wypełnienie ustaw Białe:

  robo-grafika

  Rysujemy robota:

  1. Wyświetl istniejące w tym obrazie warstwy: Okna dialogowe > Warstwy lub Ctrl-L. Powinna być obecna tylko jedna warstwa tego obrazu (o nazwie "Tło"):

   robo-grafika

  2. Utwórz nową, niewidoczną (przezroczystą) warstwę, nazwij ją tułów (przycisk do tworzenia nowej warstwy znajduje się poniżej listy warstw, numer (1) na grafice poniżej):

   robo-grafika

   Na tej warstwie będziemy osadzać korpus (tułów) naszego robota. Dzięki przezroczystości sama warstwa nie zasłoni naszego tła. Zatwierdź wybór.
   Na liście warstw powinny się teraz znajdować dwie warstwy:

   robo-grafika

  3. Włącz narzędzie "Zaznaczanie obszarów prostokątnych" grafika i zaznacz nim prostokąt o wymiarach 120x170 pikseli - pośrodku pustego pola. Aktualna wielkość zaznaczenia wypisywana jest podczas wykonywania tej akcji na pasku, poniżej obszaru rysunku:

   robo-grafika

  4. ustaw kolor pierwszoplanowy na wybrany odcień zielonego
  5. włącz narzędzie "Wypełnianie kolorem lub deseniem" grafika i wypełnij zaznaczony obszar zielonym kolorem. Powstaje zielony prostokąt na białym tle:

   robo-grafika

   Zwróć uwagę na poruszające się obramowanie dookoła zielonego prostokąta - oznacza ono, że zaznaczenie nadal jest aktywne. Należy je wyłączyć. Alternatywą użycia Zaznaczenie > Brak jest włączenie dowolnego narzędziea do zaznaczania (na przykład "prostokąt" - jak poprzednio) i kliknięcie gdziekolwiek, obok. "Mrówki" powinny zniknąć.

  6. Na liście warstw, na warstwie "tułów" pojawi się kontur naszego "brzucha":

   robo-grafika

  7. Stwórz nową, przezroczystą warstwę i nazwij ją noga z lewej.
  8. Na obrazku na razie nic się nie zmieniło. Włącz narzędzie "Zaznaczanie obszarów prostokątnych" i narysuj nogę z lewej strony (wymiary: 25x170). Umieść ją tak, aby zachodziła na tułów naszego robota. Zaznaczenie wypełnij kolorem niebieskim, wyłącz zaznaczenie:

   robo-grafika

  9. Aby noga z prawej była identyczna - nie będziemy tworzyli nowej, tylko skopiujemy poprzednią. Służy do tego przycisk "Utworzenie duplikatu warstwy" poniżej listy warstw:

   robo-grafika

  10. Zmień nazwę zduplikowanej warstwy z kopia: noga z lewej na noga z prawej. Zmianę nazwy warstwy wykonuje się poprzez podwójne kliknięcie w starą nazwę i wpisanie nowej.
  11. Włącz narzędzie do przesuwania warstw (por.: Temat 3) i złap za nogę. Przesuń ją na prawo, do pozycji docelowej:

   robo-grafika

   Zwróć uwagę na to, że podczas przesuwania nogi wraz z nią przemieszczała się też krawędź warstwy (reprezentowana przez linię przerywaną). Oznacza to, że przesunęliśmy całą warstwę, nie tylko samo wypełnienie z kolorem.

  12. Stwórz nową, niewidzialną warstwę o nazwie ręka z lewej, w odpowiednim miejscu obrysuj prostokąt o wymiarach 20x200, wypełnij go kolorem fioletowym, wyłącz zaznaczenie:

   robo-grafika

  13. Zduplikuj warstwę ręka z lewej nadając nowej warstwie nazwę ręka z prawej; przesuń ją na miejsce docelowe używając odpowiedniego narzędzia i klawiszy klawiatury (nie myszy!). Służą do tego kursory - wciskając kursor "w prawo" nasza zduplikowana ręka "pojedzie" idealnie poziomo w prawo. Jeżeli chcemy przyspieszyć ruch ręki, wciśnij dodatkowo SHIFT:

   robo-grafika

  14. Na warstwie o nazwie głowa, korzystając z narzędzia "Zaznaczanie obszarów eliptycznych" grafika oraz koloru żółtego - narysuj głowę robota (o średnicy około 90 pikseli) tak, aby minimalnie nachodziła na jego zielony tułów:

   robo-grafika

  15. Do narysowania podobnym sposobem zostają już tylko włosy. Narysuj je używając narzędzia "Odręczne zaznaczanie obszarów" grafika
   Zadbaj o to, aby grzywka była asymetryczna.

   robo-grafika

  16. W tej chwili Twój obrazek powinien się składać z ośmiu warstw:

   robo-grafika

  17. Zapisz na dysku, w formacie własnym GIMP'a (por.: Temat 2) stworzony plik. Nadaj mu nazwę robik1.xcf

 2. Działanie i sens warstw

  Klikając kolejno na "oczka" z lewej strony na liście warstw sprawdź, jak działa wyłączenie (pierwsze kliknięcie) oraz włączenie (drugie kliknięcie) takiego "oczka" - jak zachowują sie wtedy elementy obrazka. Na grafice poniżej przedstawiona została sytuacja, w której wyłączony został podgląd (wyświetlanie) warstwy o nazwie tułów. Miejsce wskazane strzałką oznacza pozycję wyłączonego "oczka".

  robo-grafika

  Warstwa jest więc płytką, płótnem, na którym umieszczona została przez nas jedna z części obrazu. Przez nałożenie warstw w odpowiednich pozycjach otrzymujemy kompletny obraz.

  Przećwicz:

  1. wyłącz wyświetlanie wszystkich warstw
  2. włącz wyświetlanie tła i głowy
  3. spowoduj sytuację, kiedy widoczne będą tylko kończyny (z białym tłem)
  4. sprawdź, czy da się wyświetlić tylko tło

 3. Reorganizacja robota

  Zobaczmy, jaka korzyść płynie z używania warstw:

  1. Przekształcenia orientacji
   1. włącz wyświetlanie wszystkich warstw
   2. zaznacz (podświetl na liście warstw) warstwę ręka z lewej
   3. wybierz pozycję menu Warstwa > Przekształcenie > Obróć o 90 stopni w prawo
   4. przyjrzyj się wyglądowi obrazka
    Przekształceniu uległa tylko "ręka z lewej". reszta obrazka pozostała niezmieniona. Jest to szczególnie przydatne przy konieczności przekształcenia tylko części np. fotografii, na której będziemy musieli na przykład wyprostować jeden obiekt bez wpływu na inne.
   5. odwróć wykonaną akcję - inaczej, niż przez jej cofnięcie: Warstwa > Przekształcenie > Obróć o 90 stopni w lewo
   6. wybierz pozycję menu Warstwa > Przekształcenie > Dowolny obrót... lub skorzystaj z narzędzia "Obrót warstwy lub zaznaczenia" robo-grafika
   7. na obrazku robota pojawiło się pięć dodatkowych punktów - w rogach i jeden centralny. Łapiąc myszką (klikając i przeciągając) przestrzeń pomiędzy punktem centralnym (który stanowi oś obrotu) a którymś z punktów narożnych obróć warstwę ręka z lewej w ten sposób, aby oddawała możliwą pozycję ręki "wystającej z tułowia":

    robo-grafika

   8. klikając i przeciągając punkt centralny przesuń całą warstwę tak, aby pozycja ręki była jak najbardziej odpowiednia:

    robo-grafika

   9. Zatwierdź wprowadzone zmiany:

    robo-grafika

   10. podobnie przekształć warstwę ręka z prawej, aby osiągnąć efekt:

    robo-grafika

   11. zapisz zmodyfikowany plik pod nazwą robik2.xcf
  2. Przesuwanie warstw (zasłanianie)
   1. na liście warstw "złap" myszką za warstwę tułów (w obszarze jej nazwy) i przeciągnij ją ponad warstwę noga z lewej. Sprawdź, jak wpłynęło to na grafikę
   2. przenieś warstwę tułów jeszcze wyżej (ponad kolejną nad nią warstwą i znów zaobserwuj, co sie dzieje z grafiką
   3. wyciągnij całościowy wniosek z poczynionych obserwacji: jak pozycja warstwy na liście wpływa na przysłanianie innych?
   4. sprawdź swoją (powyższą) teorię na innej warstwie
   5. przywróć oryginalny porządek
  3. Przesuwanie połączonych warstw
   Cel: przesunąć "głowę" i "włosy" wyżej, ponad "tułów".
   1. Korzystając z odpowiedniego narzędzia i zaznaczenia odpowiedniej warstwy przesuń "głowę" i "włosy" w pożądane miejsce:

    robo-grafika

   2. powyższe doświadczenie było skuteczne, ale okazało się, że operując na dwóch warstwach oddzielnie możemy zmienić ich względne położenie (włosy nie zawsze doskonale trafią w takie miejsce na głowie, jakie zajmowały poprzednio). Aby pozbyć się tej niedogodności obydwie warstwy można połączyć, korzystając z narzędzia "Dowiązanie elementu" robo-grafika pomiędzy "oczkiem" a miniaturą warstwy na liście warstw

    robo-grafika

   3. włącz "dowiązanie" pomiędzy warstwami włosy i głowa (grafika powyżej)
   4. podświetl jedną z tych warstw i korzystając z odpowiedniego narzędzia przesuń na rysunku głowę wraz z włosami do oczekiwanej pozycji:

    robo-grafika

   5. wyłącz "dowiązanie"
  4. Łączenie warstw (wypłaszczanie/spłaszczanie obrazka) Jeżeli zdecydujemy, że dwie (lub więcej) warstwy są względem siebie poprawnie ułożone, możemy je trwale połączyć korzystając z odpowiedniego narzędzia:
   1. na liście warstw podświetl warstwę włosy
   2. wybierz pozycję menu: Warstwa > Połącz w dół
   3. z listy warstw zniknie pozycja włosy, zaś podświetlenie zostanie ustawione na "głowie". Bardziej spostrzegawczy zauważą, że miniatura tej warstwy zawiera teraz włosy.
   4. korzystając z odpowiedniego narzędzia sprawdź, co teraz będzie się działo z włosami, jeżeli będziemy przesuwali głowę.
  5. Wycinanie

   Zanim przystąpimy do najważniejszych części tego ćwiczenia, musimy jeszcze nieco przyciąć ręce naszemu robotkowi:

   1. na liście warstw zaznacz warstwę ręka z lewej
   2. włącz narzędzie do odręcznego zaznaczania
   3. obrysuj nadmiar ręki robota:

    robo-grafika

   4. wyczyść zaznaczony obszar (menu Edycja > Wyczyść lub Ctrl-K)
    Komentarz: Zastosowanie operacji "Wytnij" zamiast "Wyczyść" dałoby tu identyczny rezultat, ale w pamięci podręcznej programu GIMP zachowalibyśmy informacje o wyciętym obszarze. Spowodowalibyśmy przez to niepotrzebne zaśmiecanie pamięci operacyjnej naszego systemu komputerowego.
   5. podobnie przytnij "rękę z prawej". Nie zapomnij o podświetleniu odpowiedniej warstwy na liście.
   6. wyłącz zaznaczenia
   7. zapisz zmodyfikowany plik pod nazwą robik3.xcf

 4. Łączenie grafiki

  Cel: Połączyć obiekty graficzne z dwóch plików tworząc nowy.

  1. Zapisz na dysku i otwórz do edycji plik pobierz samoloty.jpg
  2. otwarty do edycji plik robik3.xcf przerób w następujący sposób:
   1. usuń warstwę Tło (upewnij się przed kliknięciem ikony Usunięcia warstwy, że zaznaczona jest właśnie ta warstwa:

    robo-grafika

   2. w tym momencie powinieneś dysponować sześcioma warstwami
   3. wybierz menu Obraz > Połącz widoczne warstwy...
   4. w kolejnym dialogu wybierz Przycięta do obrazu:

    robo-grafika

   5. wybierz menu Obraz > Przytnij obraz
   6. zaznacz cały obszar obrazka (por.: Temat 4)
   7. skopiuj jego zawartość do schowka: Edycja > Skopiuj lub Ctrl-C
  3. przejdź do okna samoloty.jpg
  4. wklej przechowywaną zawartość schowka do tej grafiki: Edycja > Wklej lub Ctrl-V
  5. stwórz nową warstwę z wklejonego zaznaczenia:

   robo-grafika

  6. zmień nazwę nowej warstwy na mały
  7. wybierz pozycję menu: Warstwa > Skaluj warstwę...
  8. w kolejnym dialogu przeskaluj warstwę z robotem do około 70% jego pierwotnej wielkości (por.: Temat 3; możesz również wykorzystać narzędzie do skalowania warstw dostępne bezpośrednio w przyborniku: skalowanie)
  9. przesuń warstwę w okolice motolotni:

   robo-grafika

  10. przejdź do okna zmodyfikowanego obrazka robik3.xcf
  11. przywróć stan tego obrazka sprzed modyfikacji: wybierz menu Plik > Przywróć... i kliknij Przywróć
  12. ponownie usuń tło, pozostawiając sześć pozostałych warstw
  13. na liście warstw zaznacz głowę
  14. wybierz menu: Warstwa > Przytnij warstwę - dzięki temu teraz warstwa zawierająca głowę będzie niemal dokładnie wielkości głowy, nie zaś wielkości obrazka i to jeszcze przesunięta.
  15. odwróć grzywkę robotowi: wybierz menu: Warstwa > Przekształcenie > Odbij poziomo
  16. znanym Ci sposobem schowaj połączenia rąk i nóg "za" tułowiem:

   robo-grafika

  17. połącz warstwy, przytnij obraz, zaznacz całość, skopiuj do schowka
  18. przejdź do zmodyfikowanego zdjęcia samoloty.jpg i wklej skopiowaną grafikę
  19. z wklejonego zaznaczenia sporządź nową warstwę, nazwij ją duży
  20. przeskaluj wklejoną warstwę do 130% początkowej wielkości
  21. ustaw "dużego" robota przed samolotem tak, aby go nie zasłaniał:

   robo-grafika

  22. wróć do okna zmodyfikowanej grafiki robik3.xcf i zamknij je bez zapisywania zmian.

 5. Zakończenie pracy

  1. Używając narzędzia "Umieszczanie tekstu na obrazie" grafika umieść w prawej dolnej części obrazka napis z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz nazwą swojego konta pocztowego w którymkolwiek serwisie pocztowym (nazwa konta/login, czyli część adresu e-mail do znaku małpy internetowej @):
   • napis musi być w kolorze czerwonym
   • czcionka:
    • wielkość dokładnie 90 punktów
    • pochylona
    • krój dowolny
   • napis musi być wyśrodkowany ("wyjustowany do środka")
  2. Do utworzonej w ten sposób warstwy tekstowej dodaj Filtry > Szum > Rozrzucenie... oraz (następnie) efekt cienia

   grafika

  3. W tym momencie powinieneś dysponować pięcioma warstwami
  4. Zmodyfikowany plik samoloty.jpg zapisz pod nazwą na_lotnisku.xcf (w nazwie tego pliku zawarty jest znak podkreślenia)
  5. Spłaszcz obraz
  6. Przeskaluj go do 25% początkowej wielkości
  7. Zapisz pod nazwą na_lotnisku.png (kompresja "9")

-----

[ GIMP - strona główna ćwiczeń ]

[ Temat 1 ]  [ Temat 2 ]  [ Temat 3 ]   [ Temat 4 ]  [ Temat 5 ]  [ Temat 6 ]  [ Temat 7 ]

MOiUDiWTiWMIWydział Chemii,   Rafał Ślusarz