GIMP - zmiana wielkości grafiki.

-----

 1. Zmiana skali wyświetlania obrazu

  Zapisz na dysku i otwórz do edycji pobierz ten plik. Następnie odszukaj u dołu okna grafiki ramkę odpowiadającą za skalę wyświetlanej grafiki:

  grafika

  Zmień skalę wyświetlania na 12%, 25% oraz na 200%. Bez zmiany wielkości okna możesz dostać się do dowolnego obszaru grafiki używając środkowego przycisku myszy - niezależnie od aktywnego narzędzia. Wciśnij środkowy przycisk myszy i przesuń w ten sposób cały obraz. Sprawdź czy tak samo działa przesuwanie obrazu w wykorzystaniem klawisza spacji (SPACE i lewy przycisk myszy). Powróć do skali wyświetlania 50%.

  Sprawdź, jak działają kombinacje klawiszy + (z SHIFT'em) oraz - na oknie grafiki.
  Zmiana skali wyświetlanej grafiki jest jedną z częściej wykonywanych operacji, więc musisz znać najwygodniejsze sposoby wykonania tej czynności.

 2. Skalowanie obrazu

  1. Zwróć uwagę na nazwę pliku wyświetlaną na belce okna:

   grafika

  2. Wybierz pozycję menu "Obraz > Skaluj obraz...".
  3. Odczytaj dostępne w oknie skalowania komentarze i opcje.
  4. Zmień szerokość obrazu na 200 pikseli oraz wysokość obrazu na 200 pikseli.
  5. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem "Skaluj".
  6. Zmień skalę wyświetlanego obrazu tak, aby była dla Ciebie dobrze widoczna cała grafika. Czy dostrzegasz różnice w jakości obrazu (w stosunku do obrazu źródłowego)?
  7. Zwróć uwagę na zmiany w opisie umieszczonym na belce okna:

   grafika

   Elementy, na podstawie których możesz określić, czy plik został zmodyfikowany to:

   • gwiazdka przed nazwą pliku
   • rozdzielczość pliku zapisana za jego nazwą i opisem trybu barw

  8. Przerobiony plik zapisz pod nazwą loko200x200.png
  9. Ponownie zwróć uwagę na zmiany w opisie umieszczonym na belce okna:

   grafika

   Twoje wnioski powinny być takie, że w tej chwili edytujesz w tym samym oknie zupełnie nowy plik (stajesz się tym, co zapisujesz)

 3. Skalowanie nieliniowe

  Jeżeli zachodzi potrzeba dopasowania wysokości i szerokości danego obrazu do konkretnych wymagań, nie możemy pozwolić, aby program GIMP sam ustawiał "drugą" wartość - jak miało to miejsce poprzednio.

  1. Zamknij edytowany obraz i wczytaj ponownie oryginalny plik loko.png
  2. Wybierz pozycję menu "Obraz > Skaluj obraz...".
  3. Zmień wielkość obrazu na 600x400 - obraz powinien się wypłaszczyć. Odpowiednie potwierdzenie właściwego przeskalowania odnajdziesz także w opisie na belce okna grafiki.
   Wskazówka: aby właściwie wpisać wartości przeskalowania musisz odpowiednio użyć przycisku grafika w oknie "Skalowanie obrazu"
  4. Zapisz zmodyfikowany plik pod nazwą loko600x400.png

 4. Kadrowanie obrazu

  Kadrowanie polega na wycięciu z całego obrazu tylko tego jego fragmentu, który nas interesuje i porzucenie reszty.

  1. Wczytaj (otwórz do edycji) oryginalny plik loko.png
  2. Kadrowanie wykonuje się za pomocą dialogu "Obraz > Przytnij obraz" lub przy użyciu narzędzia zaznaczonego na grafice poniżej (można też wcisnąć SHIFT-C z klawiatury, aby aktywować to narzędzie). Po włączeniu narzędzia należy zaznaczyć myszką interesujący nas obszar:

   grafika

  3. Korzystając z rogów zaznaczenia, opisanych literą "A" można zmieniać kształt i wielkość zaznaczenia, zaś rogi opisane literą "B" służą do przenoszenia całego obszaru zaznaczenia bez miany jego kształtu i wielkości. Sprawdź, jak działają (złap za taki róg i przeciągnij go).
   Uwaga: od wersji 2.4 zmiana wielkości kadrowanego obszaru jest wykonywana z użyciem całych i wszystkich krawędzi zaznaczenia.
  4. W dodatkowej ramce widoczne są wszystkie parametry zaznaczenia (przede wszystkim interesuje nas jego wielkość - zaznaczona na grafice powyżej).
  5. Przetestuj różne sposoby selekcji poszczególnych fragmentów obrazka.
  6. Kadrowanie wykonuje się za pomocą pojedynczego kliknięcia w zaznaczony obszar, lub przez wybór przycisku "Kadruj".
  7. Wykonaną błędnie czynność zawsze można "cofnąć", przez wybranie Crtl-Z z klawiatury, lub pozycji "Edycja > Cofnij operację" z menu kontekstowego lub menu grafiki.

 5. Zmiana rozmiarów płótna:

  Zmiana rozmiarów płótna służy podobnym zastosowaniom, jak kadrowanie, ale można go użyć również "w dugą stronę".

  1. Otwórz do edycji oryginalny plik loko.png
  2. Otwórz dialog "Obraz > Wymiary płótna..."
  3. Wprowadź nowe wymiary płótna: 400 (szerokość) x 700 (wysokość) pikseli
  4. "Złap" za obraz w podglądzie okna "Ustawienie wymiarów płótna obrazu" i zmień jego pozycję tak, aby okno znajdowało się pośrodku grafiki, u góry:

   grafika

  5. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem "Zmień rozmiar"
  6. W oknie edytowanej grafiki "złap" za obrazek i przesuń go wedle uznania aby sprawdzić, jak działa "rozmiar płótna".
   Wskazówka: Aby "złapać" za rysunek i go przesunąć, należy użyć narzędzia Przesuwanie warstw i zaznaczeń: narzedzie przesuwania
  7. Po dostosowaniu miejsca wyświetlania grafiki (odpowiednim ułożeniu grafiki w tej "ramce") pozbywamy się zbędnej części obrazu przez wybór: menu "Obraz > Spłaszcz obraz"
  8. Działanie "w drugą" stronę: Zamknij (bez zapisywania) zmodyfikowany plik, otwórz do edycji oryginalny plik loko.png
  9. Wybierz menu: "Obraz > Wymiary płótna..."
  10. Wpisz nowe wymiary płótna: 900 x 900 pikseli
  11. W tym samym oknie wciśnij przycisk "Wyśrodkuj"
  12. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem "Zmień rozmiar"; "szachownica" dookoła obrazka świadczy o tym, że została dodana dodatkowa przestrzeń dookoła niego:

   grafika

  13. Przestrzeń taką możemy wykorzystać na wiele sposobów, na przykład na dodanie białej ramki wokół obrazka - aby to uzyskać wystarczy (znanym już sposobem) "spłaszczyć obrazek" (o warstwach i przezroczystościach powiemy sobie później).

 6. Zadania:

  Poniższe zadania należy wykonać "dla siebie". Nie ma potrzeby przesyłać ich do oceny.

  1. Pobierz (zapisz na dysku) plik pobierz zyrafa.jpg
   Wykadruj go tak, aby powstało z tego zdjęcie zrobione żyrafie (usuń zbędną przestrzeń wokół fotografowanego obiektu).
  2. Pobierz plik pobierz truskawki.jpg
   Z tej grafiki przygotuj i zapisz na dysku trzy osobne pliki truskawka1.jpg, truskawka2.jpg i truskawka3.jpg; każdy z nich ma zawierać tylko jedną (każdy inną) truskawkę.
   Aby to osiągnąć używając kadrowania (właśnie tak należy to teraz zrobić) trzeba będzie trójkrotnie wykonać iterację:
   1. otworzyć do edycji truskawki.jpg
   2. używając kadrowania wyciąć jedną truskawkę
   3. zapisać wyciętą truskawkę w nowym pliku o odpowiedniej nazwie
   4. zamknąć (zakończyć edycję) przerobionego pliku
   5. powrócić do podpunktu "a"
  3. Pobierz plik pobierz truskawka.jpg
   Zmniejsz ten plik dokładnie do rozmiaru 33% początkowej wielkości (należy to zrobić niczego nie przeliczając).

-----

[ GIMP - strona główna ćwiczeń ]

[ Temat 1 ]  [ Temat 2 ]  [ Temat 3 ]   [ Temat 4 ]  [ Temat 5 ]  [ Temat 6 ]  [ Temat 7 ]

MOiUDiWTiWMIWydział Chemii,   Rafał Ślusarz