Rafał Ślusarz

 
 
 
 

TI - Ćwiczenie 10: wytyczne


Treść i tytuł prezentacji musi wiązać się z chemią i świętami Bożego Narodzenia.

Treść prezentacji powinna spełniać następujące wymagania:

 1. Prezentacja musi się składać z co najmniej 6 slajdów (łącznie z tytułowym):
  • slajd tytułowy zawierający imię i nazwisko prezentującego oraz tytuł prezentacji,
  • wszystkie slajdy muszą posiadać własne tytuły (nagłówki) oprócz slajdu z punktu 5.

  Prezentacja powinna zawierać co najmniej:
  • jedną ramkę z tekstem
  • wykres (patrz punkt 2)
  • tabelę (patrz punkt 3)
  • 2 grafiki (patrz punkt 4 i 5)
  • animacje - przejścia slajdów i animacje poszczególnych elementów - grafik i tekstu
  • różne kolory i cienie (oceniana będzie także forma prezentowanej treści)

 2. W prezentacji musi być zawarty wykres liniowy narysowany z danych zawartych w tym pliku z danymi: pobierz plik. Plik ten zawiera zebrane odległości (oś Y, druga kolumna, [Å]) atomu kontrolnego od pułapki grawitacyjnej w funkcji czasu (oś X, pierwsza kolumna pliku, [μs]).

 3. Te same dane z punktu 2) należy także przedstawić w prezentacji w postaci tabeli.

 4. W prezentacji należy umieścić co najmniej jedną strukturę dowolnego związku organicznego składającego się z co najmniej 10 atomów (płaski wzór strukturalny lub przestrzenną reprezentację cząsteczki). Struktura ta musi być narysowana własnoręcznie w programie do tworzenia struktur chemicznych. Oprócz samej grafiki musi być dostępny plik źródłowy zawierający prezentowaną strukturę (zapisany na Dysku Google - w udostępnionym katalogu "ćwiczenie 10").

 5. Na osobnym slajdzie należy umieścić i podpisać grafikę przedstawiającą twarz Ebenezera Scroogea widzianą en face zmodyfikowaną w ten sposób, aby na jego prawym policzku widoczna była choinka (nie większa, niż wysokość jego policzka).

Katalog "ćwiczenie 10" na Dysku Google z gotową prezentacją musi być udostępniony przed terminem podanym na zajeciach.
Musi on zawierać:

Skala ocen (wspólna)

TI - powrót.

↑↑↑


  Data ostatniej modyfikacji strony: 09.12.2020 r.