Materiały do ćwiczeń rachunkowych z chemii teoretycznej

dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Adam Liwo
Krzysztof Bojarski
Artur Giełdoń
Rafał Ślusarz


Pomoc przy sprawdzaniu poprawności treści: Anna Antoniak


Gdańsk, 2021